X 

fraipontit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fraipontit
fraipontit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fraipontite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fraipontit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.27-80
chemické složeníIMA:
(Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Fleischer:
(Zn,Cu,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4

fraipontit

chemické složení *(Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalCesáro
v roce1927
fraipontit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fraipontitLOKALITY


fraipontitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.193.
(2) 34-782, 14-366(2M1).
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.265.