X 

freboldit

www.mineral.cz - databáze minerálů


freboldit
freboldit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Freboldite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Freboldit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.20-40
chemické složeníIMA:
CoSe
Fleischer:
CoSe

freboldit

chemické složení *CoSe
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalRamdohr & Schmitt
v roce1955
freboldit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


frebolditLOKALITY


frebolditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.194.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.161.
(3) 15-464.