X 

frieseit

www.mineral.cz - databáze minerálů


frieseit
frieseit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

frieseit

chemické složení *cca Ag2Fe5S8 = disk. směs pyritu a sternbergitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalVrba
v roce1878
frieseit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (2

frieseitLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [1].


frieseitLITERATURA

(1) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.48(Jáchymov).