X 

akmit

www.mineral.cz - databáze minerálů


akmit
akmit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

akmit

chemické složení *NaFe3+Si2O6
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBerzelius
v roce1821
akmit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8DD

akmitLOKALITY


akmitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.46.
(2) 34-185, 31-1309(Ca), 31-305(Ca), 19-1, 18-1222, 18-1221, 15-787.