X 

furongit

www.mineral.cz - databáze minerálů


furongit
furongit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Furongite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Furongit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.05-50
chemické složeníIMA:
Al13(UO2)7(PO4)13(OH)14·58H2O
Fleischer:
Al2(UO2)(PO4)2(OH)2·8H2O

furongit

chemické složení *Al2(UO2)(PO4)2(OH)3.8H2O
tvrdost od - do
hustota od - do2.820 - 2.900
barvacitrónově žlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce1976
furongit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


furongitLOKALITY


furongitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.196.
(2) 45-689, 44-1463, 29-98.