X 

fyloretin

www.mineral.cz - databáze minerálů


fyloretin
fyloretin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fyloretin

chemické složení *C18H18
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaksč.
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalForchhammer
v roce1839
fyloretin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fyloretinLOKALITY


fyloretinLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.196.