X 

fylotungstit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fylotungstit
fylotungstit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fylotungstit

chemické složení *CaFe3H(WO4)6.10H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do5.260 - 5.260
barvažlutá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypužlutá
lomnerovný
leskperleťový
štěpnostvýborná podle {001}
popsalWalenta
v roce1984
fylotungstit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (7

fylotungstitLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


fylotungstitLITERATURA

(1) 38-381.
(2) ZVMO 1986, 115, No.5, p.611.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.196.
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.