X 

ganomalit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ganomalit
ganomalit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ganomalite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ganomalith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.27-10
chemické složeníIMA:
Pb3Ca2(SiO4)(Si2O7)
Fleischer:
Pb9Ca5Mn2+Si9O33

ganomalit

chemické složení *Pb9Ca5Si9O33
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do5.740 - 5.740
barvabezbarvá, bílá, šedá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný, perleťový
štěpnostštěpný
popsalNordenski?ld
v roce1876
ganomalit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ganomalitLOKALITY


ganomalitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.202.
(2) 45-1361(Ca,syn), 25-150.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.277.
(4) Mineral Wealth 91, 33-46, 1995 in Am. Mineral. 81, 520, 1996 (chemical).