X 

geokronit

www.mineral.cz - databáze minerálů


geokronit
geokronit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Geocronite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Geokronit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.15-20
chemické složeníIMA:
Pb14(Sb,As)6S23
Fleischer:
Pb14(Sb,As)6S23

geokronit

chemické složení *Pb14(Sb,As)6S23
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do6.400 - 6.500
barvaocelově šedá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostnezřetelná podle {100}
popsalSvanberg
v roce1852
geokronit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


geokronitLOKALITY

Čechy:
Bohutín (u Příbrami, ložisko Příbram, okres Příbram) [5].
Příbramské ložisko (okres Příbram) [4].
SLOVENSKO:
Nižná Slaná (near Dobšiná, Rožňava district) [900].
Rožňava (Rožňava district) [900].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [7].


geokronitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.204.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.178.
(3) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.192.
(4) Litochlebová Eva (1995): Minerály stříbra březohorského ložiska. Minerál 3, No.2, p.83-87.
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.44-45(Bohutín).
(6) 43-1474, 30-691, 8-94.
(7) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.