X 

ginzburgit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ginzburgit
ginzburgit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

ginzburgit

chemické složení *Ca4Be2Al4Si7O24(OH)4.3H2O=roggianit
tvrdost od - do3.0 - 4.0
hustota od - do2.300 - 2.300
barvabezbarvá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce0
ginzburgit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

ginzburgitLOKALITY


ginzburgitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.207.