X 

glaukonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


glaukonit
glaukonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

glaukonit

chemické složení *(K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do2.400 - 2.950
barvamodrozelená, zelená, žlutozelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypuzelený
lom-
leskmatný, skelný
štěpnost-
popsalKeferstein
v roce1847
glaukonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

glaukonitLOKALITY

Čechy:
Žamberk (okres Ústí nad Orlicí) silně glaukonitický slínovec, zčásti značně písčitý, odkryt řadou lomů v okolí města [3].


glaukonitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.208.
(2) 45-1337(1M,Cr), 9-439(1M).
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.324(Žamberk).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.292.