X 

glockerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


glockerit
glockerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

glockerit

chemické složení *lepidokrokit s příměsí SO3
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
glockerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

glockeritLOKALITY

Silesia:
Zlaté Hory (near Jeseník, Bruntál district) [902].
Slovensko:
Smolník (near Rožňava, Spišská Nová Ves district) [901].


glockeritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.208.