X 

glucin

www.mineral.cz - databáze minerálů


glucin
glucin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Glucine (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Glucin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.01-30
chemické složeníIMA:
CaBe4(PO4)2(OH)4·0.5H2O
Fleischer:
CaBe4(PO4)2(OH)4·0.5H2O

glucin

chemické složení *CaBe4(PO4)2(OH)4.0,5H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.300 - 2.300
barva
krystalická soustavaolivově zelená
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGrigorjev
v roce1963
glucin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


glucinLOKALITY


glucinLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.208-209.
(2) 15-781.