X 

gmelinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


gmelinit
gmelinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Gmelinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.26-50
chemické složenívzorec nenalezen

gmelinit

chemické složení *(Na2,Ca)Al2Si4O12.6H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.040 - 2.170
barvabílá, nažloutlá, červená
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdobrá podle {1.0.-1.0}
popsalBrewster
v roce1825
gmelinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


gmelinitLOKALITY

Čechy:
Dobranka (u Děčína, okres Děčín) [3].
Vinařická hora (u Kladno, okres Kladno) [4].
Zálezly (Břidličný vrch, okres Ústí nad Labem) [5,6].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
New Jersey:
Bergen Hill [2].
Great Notch (Bergen Company) [2].
SOUTH AMERICA:


gmelinitLITERATURA

(1) 38-435, 12-229, 9-419.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.209.
(3) Bárta J., Rychlý R.(1979): Nález gmelinitu na lokalitě Dobranka u Děčína. Čas. Mineral. Geol. No.4, p.434.
(4) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.170 (Vinařická hora).
(5) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.52(Břidličný vrch).
(6) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.271(Dolní Zálezly).
(7) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.294.