X 

goldfieldit

www.mineral.cz - databáze minerálů


goldfieldit
goldfieldit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Goldfieldite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Goldfieldit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.11-60
chemické složeníIMA:
Cu10Te4S13
Fleischer:
Cu6Cu4Te2(Sb,As)4S13

goldfieldit

chemické složení *Cu12(Te,Sb,As)4S13
tvrdost od - do
hustota od - do
barvašedobílá
krystalická soustavakrychlový
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
goldfieldit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


goldfielditLOKALITY

SLOVENSKO:
Kremnica


goldfielditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.210.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.190.
(3) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.208-209.
(4) 29-531.