X 

goldichit

www.mineral.cz - databáze minerálů


goldichit
goldichit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Goldichite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Goldichit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/C.16-30
chemické složeníIMA:
KFe3+(SO4)2·4H2O
Fleischer:
KFe3+(SO4)2·4H2O

goldichit

chemické složení *KFe3+(SO4)2.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvanazelenalá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {100}
popsalRosenzweig & Gross
v roce1955
goldichit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


goldichitLOKALITY

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Dexter, mine No.
2 (San Rafael Swell, Utah) [1].
SOUTH AMERICA:


goldichitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.210.
(2) 11-428.