X 

gorceixit

www.mineral.cz - databáze minerálů


gorceixit
gorceixit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Gorceixite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Gorceixit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.36-50
chemické složeníIMA:
BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Fleischer:
BaAl3[PO3(O,OH)]2(OH)6

gorceixit

chemické složení *BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do3.100 - 3.100
barvahnědá, rezavě hnědá
krystalická soustavajednoklonná - pseudoklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný až matný
štěpnost-
popsalHussak
v roce1906
gorceixit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


gorceixitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [3].


gorceixitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.210-211.
(2) 41-1459, 33-130, 19-535.
(3) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.