X 

goudeyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


goudeyit
goudeyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Goudeyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Goudeyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.53-20
chemické složeníIMA:
Cu6Al(AsO4)3(OH)6·3H2O
Fleischer:
(Al,Y)Cu2+6(AsO4)3(OH)6·3H2O

goudeyit

chemické složení *(Al,Y)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.500 - 3.500
barvažlutozelená, namodralá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalWise
v roce1978
goudeyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


goudeyitLOKALITY


goudeyitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.211.
(2) 29-526.