X 

alait - viz alajit

www.mineral.cz - databáze minerálů


alajit
alait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

alait

chemické složení *V2O5.H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavě červená
krystalická soustava?
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalAnkinovič
v roce1959
alait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (46G

alajitLOKALITY


alajitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.47.