X 

guerinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


guerinit
guerinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Guerinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Guerinit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.24-60
chemické složeníIMA:
Ca5(AsO3OH)2(AsO4)2·9H2O
Fleischer:
Ca5H2(AsO4)4·9H2O

guerinit

chemické složení *Ca5H2(AsO4)4.9H2O
tvrdost od - do1.5 - 1.5
hustota od - do2.680 - 2.680
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až hedvábný
štěpnost-
popsalNefedov
v roce1961
guerinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


guerinitLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (Joachimsthal, Karlovy Vary district) [6].
Příbramské ložisko (okres Příbram) [2,3].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


guerinitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.218.
(2) Litochleb J.(1995): Příbramské uranové ložisko. Minerál 3, No.2, p.103-110.
(3) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(5) 26-1055, 17-165.
(6) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.