X 

gymnit = serpentinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


serpentinit
gymnit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

gymnit

chemické složení *sk. A3Si2O5(OH)4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
gymnit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

serpentinitLOKALITY

Čechy:
Holubovský Mlýn (u Křemže, okres Český Krumlov) [3].
Křemže (u Českého Krumlova, okres Český Krumlov) [2].
Prameny (u Mariánských Lázní, okres Domažlice) [4].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

SOUTH AMERICA:


serpentinitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.466.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.369(Křemže).
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.279(Holubovský Mlýn).
(4) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.240(Prameny).