X 

hallimondit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hallimondit
hallimondit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hallimondite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hallimondit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.08-20
chemické složeníIMA:
Pb2(UO2)(AsO4)2·nH2O
Fleischer:
Pb2(UO2)(AsO4)2

hallimondit

chemické složení *Pb2(UO2)(AsO4)2
tvrdost od - do2.5 - 3.0
hustota od - do6.390 - 6.390
barvažlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypužlutá
lom-
leskdiamanotvý
štěpnost-
popsalWalenta & Wimmenauer
v roce1961
hallimondit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hallimonditLOKALITY


hallimonditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.222.
(2) 18-706.