X 

harmotom

www.mineral.cz - databáze minerálů


harmotom
harmotom FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Harmotome (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Harmotom (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.25-70
chemické složeníIMA:
Ba2(Si12Al4)O32·12H2O
Fleischer:
Ba2(NaKCa0.5)(Al5Si11O32)·12H2O

harmotom

chemické složení *(Ba,K)1-2(Si,Al)8O16.6H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.410 - 2.500
barvabezbarvá, bílá, nazelenalá, načervenalá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostzřetelná podle {010}
popsalHaüy
v roce1801
harmotom

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


harmotomLOKALITY

Čechy:
Drkolnov (u Příbrami, okres Příbram) [4].
Kozákov (vrch, u Turnova, okres Semily) [5].
Příbram (okres Příbram) [6].
Příbramské uranové ložisko (okres Příbram) [3].
Staré Ransko (u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod) [7].
SLOVENSKO:
Kremnica (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) [900].


harmotomLITERATURA

(1) 39-1377, 25-855(Na), 20-468.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.224.
(3) Černý Pavel, Litochleb J., Sejkora J., Šrein Vl.(1995): Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram. Minerál 3, No.2, p.117-121.
(4) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.355(Drkolnov).
(5) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.300(Kozákov).
(6) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.295(Příbram).
(7) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.606(Staré Ransko).
(8) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.316.