X 

hatchettin

www.mineral.cz - databáze minerálů


hatchettin
hatchettin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

hatchettin

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
hatchettin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

hatchettinLOKALITY

Čechy:
Budňany (u Berouna, okres Beroun) [1].
Chuchle (část Prahy, město Praha) [5].
Kosoř (část Prahy, město Praha) [5].
Podolí (část Prahy, město Praha) [3].
Řeporyje (část Prahy, město Praha) [5].
Smíchov (část Prahy, město Praha) [5].
Solopysky (u Berouna, okres Praha-západ) [5].
Velká Chuchle (část Prahy, Praha) [2].
Vyskočilka (část Prahy, město Praha) [4].


hatchettinLITERATURA

(1) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.195(Budňany).
(2) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.361(Velká Chuchle).
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.193(Podolí).
(4) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.239(Vyskočilka).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.224(Chuchle), p.296(Kosoř), p.562(Řeporyje), p.584(Smíchov), p.590(Solopysky).