X 

hatchit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hatchit
hatchit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hatchite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hatchit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.12-70
chemické složeníIMA:
AgPbTlAs2S5
Fleischer:
(Pb,Tl)2AgAs2S5

hatchit

chemické složení *(Pb,Tl)2AgAs2S5
tvrdost od - do
hustota od - do
barvaolověně šedá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSoll & Smith
v roce1912
hatchit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hatchitLOKALITY


hatchitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.225.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.205.
(3) 25-463.