X 

hedenbergit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hedenbergit
hedenbergit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hedenbergite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hedenbergit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.01-60
chemické složeníIMA:
CaFe2+Si2O6
Fleischer:
CaFe2+Si2O6

hedenbergit

chemické složení *CaFeSi2O6
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do3.470 - 3.600
barvazelená, černozelená až téměř černá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypubílá, šedá, zelená
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {110}
popsalBerzelius
v roce1819
hedenbergit

popis minerálu: hedenbergit (Berzelius 1819) CaFe2+Si2O6, jednoklonný. Jen vzácně tvoří sloupcovité a jehlicovité krystaly podle {110}. Většinou se vyskytuje v agregátech stébelnatých až vláknitých, někdy s paprsčitým uspořádáním. Hojný je i zrnitý (2,3). Barvu má zelenou, černozelenou až téměř černou a vryp bílý, šedý nebo zelený. T=5-6, h=3.47-3.60 (2,3). Ve výbrusech bývá nejčastěji zelený, dvojosý (+), optická orientace Z/c=48o (3). Před dmuchavkou se snadno taví a zanechává magnetický zbytek. Kyselinami se jen málo porušuje a plamen barví cihlově červeně, obsahuje příměsi MgO a MnO (2,3). d: 2.97, 2.56, 2.53, 2.13, 1.76 (4) p: a=9.85, b=9.02, c=5.26, á=104o20Ý, Z=4, C2/c (1) op: ŕ=1.728-1.739, á=1.735-1.745, +=1.756-1.757, 2V=57-63ohedenbergitLOKALITY

Čechy:
Čachnov (u Hlinska, okres Chrudim) [8].
Slovensko:
Hubošovce (near Prešov, Prešov district) [899].
Europe:
Greece:
Serifos ***krystaly až 1 cm dlouhé, které tvoří průzy pod krystaly andraditu v granátických amfibolitech*** [6].


hedenbergitLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.411;
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.143.
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.463.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.201.
(5) 41-1372, 38-415 (Mn), 25-160(Mg), 24-205(Mg), 24-204, 16-701.
(6) Hochleitner R.(1989): Neu auf dem Mineralienmarkt. Lapis 14, No.1, p.22, 31-35.
(7) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.226.
(8) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.253(Čachnov).
(9) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.323.
(10) Day B.E. (1997): The Broken Hill Mineral Collection of Milton Lavers. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 17-20.