X 

heliodor

www.mineral.cz - databáze minerálů


heliodor
heliodor FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

heliodor

chemické složení *odr. berylu
tvrdost od - do
hustota od - do
barvažlutá, zelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
heliodor

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

heliodorLOKALITY

Písek (Obrázek quarry, Písek district) až 6 cm velké, korodované sloupcovité krystaly, průhledné, zlatožluté nebo zelenožluté barvy [331].
Rožná (Žďár nad Sázavou district) v pegmatitu cca 750 sv.
od obce nalezeno 14 ks heliodoru.
Největší krystal dosáhl rozměrů 6.
3 x 4 x 4.
5 cm a hmotnosti 93.
30 g.
Druhý kus (srostlice krystalů) pak 3.
5 x 3.
5 x 4.
5 a hmotnosti 81.
5 g.
Barva zdejšího heliodoru je světle zelenožlutá až světle žlutá [311].


heliodorLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.227.