X 

hellandit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


hellandit-(Y)
hellandit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hellandite-(Ce) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hellandit-(Ce) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.36-15
chemické složeníIMA:
(Ca3Ce)Ce2AlB4Si4O22(OH)2
Fleischer:
(Ca,Ce)4(Ce,Ca)2(Al,Fe3+,Ti)(Be,Li)B4Si4O22(O,OH,F)2

hellandit-(y)

chemické složení *(Ca,Y)6(Al,Fe)Si4B4O20(OH)4
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.350 - 3.600
barvačervená, hnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalBr?gger
v roce1903
hellandit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hellandit-(Y)LOKALITY


hellandit-(Y)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.227.
(2) 25-184.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.325.