X 

helmutwinklerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


helmutwinklerit
helmutwinklerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Helmutwinklerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Helmutwinklerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.31-30
chemické složeníIMA:
PbZn2(AsO4)2·2H2O
Fleischer:
PbZn2(AsO4)2·2H2O

helmutwinklerit

chemické složení *PbZn2(AsO4)2.2H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do5.300 - 5.300
barvabezbarvá, modrá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalSüsse,Schnorrer
v roce1980
helmutwinklerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


helmutwinkleritLOKALITY


helmutwinkleritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.227.
(2) 33-781.
(3) ZVMO 1982, 111, No.6, p.701.