X 

herschelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


herschelit
herschelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Herschelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.26-20
chemické složenívzorec nenalezen

herschelit

chemické složení *(Na,Ca,K)AlSi2O6.3H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.080 - 2.160
barvabílá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostzžetelná podle {1.0.-1.1}
popsalLévy
v roce1825
herschelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


herschelitLOKALITY


herschelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.232.
(2) 19-1178.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.332.