X 

hesonit - = odrůda granátu

www.mineral.cz - databáze minerálů


hesonit
hesonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

hesonit

chemické složení *= odrůda granátu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHaüy
v roce1822
hesonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

hesonitLOKALITY

Silesia:
Vápenná (near Žulová, Šumperk district) [902].
Zálesí (near Javorník ve Slezsku, Šumperk district) [902].
Žulová (near Javorní ve Slezsku, Šumperk district) [902].


hesonitLITERATURA