X 

hexahydroborit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hexahydroborit
hexahydroborit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hexahydroborite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hexahydroborit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/G.10-20
chemické složeníIMA:
Ca[B(OH)4]2·2H2O
Fleischer:
Ca[B(OH)4]2·2H2O

hexahydroborit

chemické složení *Ca[B(OH)4]2.2H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do1.870 - 1.870
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá
popsalSimonov,Malinko,Belov,Kazanskaja, ...
v roce1978
hexahydroborit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hexahydroboritLOKALITY


hexahydroboritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.234.
(2) 30-236.