X 

hexatestibiopanikelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hexatestibiopanikelit
hexatestibiopanikelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hexatestibiopanickelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hexatestibiopanickelit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.20-70
chemické složenívzorec nenalezen

hexatestibiopanikelit

chemické složení *(Ni,Pd)2SbTe
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do
barvažlutá, žlutobílá (odr. sv.)
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce1974
hexatestibiopanikelit

popis minerálu: (Ni,Pd)2SbTe, šesterečný. Tvoří jen mikroskopické agregáty [1]. V odraženém světle je bledě žlutý až žlutobílý, slabě anizotropní, mikrotvrdost 75-108kg.mm-2 [1]. p: a=3.98, c=5.35 [1]. ----------------------------------------------------------------- d[1]: 2.84 100 2.11 80 1.990 70 1.635 40 1.580 50hexatestibiopanikelitLOKALITY

Byl nalezen na ložisku Cu-Ni rud v jihozápadní Číně [1].


hexatestibiopanikelitLITERATURA

(1) AM 1976, 61, s.182 in Bernard J.H., Rost R. a kol.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.234.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.218.
(3) 29-932.