X 

albrittonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


albrittonit
albrittonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

albrittonit

chemické složení *zrušen = syntetická fáze
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalCrook,Marcotty
v roce1978
albrittonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

albrittonitLOKALITY


albrittonitLITERATURA

(1) ZVMO 1983, 112, No.6, p.706.
(2) AM 1982, 67, 156-169.