X 

heyrovskýit

www.mineral.cz - databáze minerálů


heyrovskýit
heyrovskýit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Heyrovskyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Heyrovskyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.29-20
chemické složeníIMA:
Pb6Bi2S9
Fleischer:
(Pb,Ag,Bi)6Bi2S9

chemické složení *Pb10AgBi5S18
tvrdost od - do
hustota od - do7.170 - 7.170
barvaolověně šedá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalKlomínský,Rieder,Kieft,Mráz
v roce1971
heyrovskýit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


heyrovskýitLOKALITY

SLOVENSKO:
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


heyrovskýitLITERATURA

(1) 47-1789, 46-1370(Cu,syn), 25-432, 38-427 (Bi).
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.234.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.219.
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.