X 

hibschit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hibschit
hibschit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hibschite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hibschit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/A.08-80
chemické složeníIMA:
Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (x=0.2-1.5)
Fleischer:
Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (x=0.2-1.5)

hibschit

chemické složení *Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x, x=0.2-1.5
tvrdost od - do6.5 - 6.5
hustota od - do3.050 - 3.130
barvašedobílá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalCornu
v roce1905
hibschit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hibschitLOKALITY

Čechy:
Česká Lípa (okres Česká Lípa) [3].
Mariánská hora (v Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem) [2,4].
Nebočady (u Děčína, okres Děčín) [3].
SLOVENSKO:


hibschitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.235.
(2) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.152-153 (Mariánská hora).
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.92(Česká Lípa), p.341(Nebočady).
(4) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.40(Ústí nad Labem).
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.334.
(6) 45-1447.