X 

hiortdahlit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hiortdahlit
hiortdahlit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hiortdahlite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hiortdahlit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.11-50
chemické složeníIMA:
Na4Ca8Zr2(Nb,Mn,Ti,Fe,Mg,Al)2(Si2O7)4O3F5
Fleischer:
(Na,Ca)2Ca4Zr(Mn,Ti,Fe)(Si2O7)2(F,O)4

hiortdahlit

chemické složení *(Ca,Na)3(Zr,Ti)Si2O7(O,OH,F)2
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.270 - 3.270
barvanažloutlá, hnědožlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až mastný
štěpnostzřetelná podle {110} a {1.-1.0}
popsal
v roce-10
hiortdahlit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hiortdahlitLOKALITY


hiortdahlitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.236.
(2) 27-668, 17-752.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.340.