X 

hliník - české označení pro aluminium (viz)

www.mineral.cz - databáze minerálů


hliník FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aluminium (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aluminium (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.03-00
chemické složeníIMA:
Al
Fleischer:
Al

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce
hliník

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


LOKALITY


LITERATURA