X 

holdawayit

www.mineral.cz - databáze minerálů


holdawayit
holdawayit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Holdawayite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Holdawayit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/C.06-20
chemické složeníIMA:
Mn2+6(CO3)2(OH)7(Cl,OH)
Fleischer:
Mn2+6(CO3)2(OH)7(Cl,OH)

holdawayit

chemické složení *Mn6(CO3)2(OH)7(Cl,OH)
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do3.190 - 3.190
barvasvětle růžová, hnědne, černá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypurůžová
lomnerovný
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {100}
popsalPeacor, Essene, Rouse, Dunn, Nelen & al.
v roce1988
holdawayit

popis minerálu: (Peacor, Essene, Rouse, Dunn, Nelen, Grice, Innes, von Knorring 1988) - Mn6(CO3)2(OH)7(Cl,OH), jednoklonný. Vyskytuje se v hypidiomorfních až 2 cm velkých krystalech. Vzácněji tvoří vláknité hedvábně lesklé povlaky na masivním materiálu [1]. Za čerstva je průhledný, světle růžový se skelným leskem, podobá se některým rodonitům. Postupně hnědne a potahuje se černým povlakem. Vryp minerálu je světlý, růžový, nemá zřetelnou fluorescenci v UV záření. T=3, h=3,19 (vyp. 3,24), je mírně křehký, štěpnost má dokonalou podle {100} a má nerovný lom [1]. Opticky je dvojosý (-) se slabou disperzí r < v, pleochroismus nebyl pozorován. Optická orientace X=b, Z/c = 45ř v tupém úhlu á. Slabě šumí ve zředěné HCl [1]. Nazván podle dr. Michaela J. Holdaweyho, prof. petrografie na Southern Methodist University. Schválen IMA [1]. p: a=23.437, b=3.3137, c=16.618, á=111.15ř, Z=4, C2/m [1]. ch: MgO 4.4, MnO 64.6, CaO 0.5, FeO 0.2, B2O3 1.2, CO2 14.2, H2O 11.47, Cl 4.4, -O=Cl 1.0, ä 100.1 [1]. op: ŕ=1.644, á=1.719, +=1.721, 2V=12ř (vyp. 18ř) (Na-záření) [1]. ----------------------------------------------------------------- prášková data [1]. 10.93 100 -2 0 1 2 0 0 7.77 40 -2 0 2 0 0 2 5.459 80 4 0 0 2 0 2 4.680 5 -4 0 3 4 0 1 3.879 70 -6 0 2 0 0 4 3.640 10 6 0 0 3.302 10 2 0 4 3.077 1 -1 1 2 2.926 40 -8 0 2 6 0 2 2.879 30 -8 0 3 3 1 1 -8 0 1 2.838 5 -1 1 3 2.792 40 -3 1 3 2.749 30 -4 0 6 -8 0 4 -2 0 6 2.690 60š -5 1 1 1 1 3 -5 1 2 3 1 2 2.637 20 5 1 0 2.589 50š -6 0 6 -5 1 3 0 0 6 -3 1 4 2.443 5 3 1 3 -5 1 4 2.343 10 -3 1 5 -100 3 2.295 5 -6 0 7 2.227 5 -100 1 6 0 4 2.190 2 1 1 5 10 0 0 2.166 30 7 1 1 2.117 5 -7 1 5 2.079 2 -1 1 6 -4 0 8 2.040 20 -6 0 8 7 1 2 -9 1 3 -2 0 8 2.019 20 6 0 5 -9 1 1 1.959 2 9 1 0 1.890 1 -120 1 1.847 5 -7 1 7 1.820 10 5 1 5 12 0 0 6 0 6 1.789 70 -111 3 1 1 7 1.752 2 -111 1 -120 7 1.739 5 -9 1 7 12 0 1 1.710 2š -7 1 8 -1 1 8 1.678 20š -111 6 9 1 3 5 1 6 3 1 7 1.657 40 0 2 0 1.616 20 -2 0 10 -111 7 -5 1 9 1.602 10 -3 1 9 1.588 10 1.573 5 1.540 2 1.526 1 1.473 2 1.460 2 1.446 1š 1.419 5 1.408 1 1.396 2holdawayitLOKALITY

Byl nalezen na ložisku Kombat (severně od Tsumebu, Namibie) na Mn-žilách společně s minerály skupiny humitu a leukofenicitu [1].


holdawayitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 1988, 73, p.632-636.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.587-588.
(3) 46-1299.