X 

hortonolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hortonolit
hortonolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

hortonolit

chemické složení *(Fe,Mg)2SiO4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaksč.
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBrush
v roce1869
hortonolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

hortonolitLOKALITY

Čechy:
Chodská Lhota (u Kdyně, okres Domažlice) [2].


hortonolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.238.
(2) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.49(Chodská Lhota).