X 

howardevansit

www.mineral.cz - databáze minerálů


howardevansit
howardevansit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Howardevansite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Howardevansit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.10-30
chemické složeníIMA:
NaCu2+Fe3+2(VO4)3
Fleischer:
NaCu2+Fe3+2(VO4)3

howardevansit

chemické složení *NaCuFe2(VO4)3
tvrdost od - do
hustota od - do3.814 - 3.814
barvačerná
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypučervenohnědá
lom-
leskkovový
štěpnostchybí
popsalHughes, Drexler, Campana, Malinconico
v roce1988
howardevansit

popis minerálu: (Hughes, Drexler, Campana, Malinconico 1988) NaCu2+Fe23+(VO4)3, trojklonný. Minerál tvoří idiomorfní tabulkovité krystaly až 0,1mm velké s vyvinutými plochami {100}, {010}, {001}, {1.-1.0}, {101}, {-1.0.1} a {0.-1.1} [1]. Nerost má černou barvu a kovový lesk, h (vyp.) = 3,814. Je křehký s červenohnědým vrypem, nemá zřetelnou štěpnost, prosvítá sytě červenohnědě pouze na tenkých hranách. V odraženém světle je šedý se slabou anizotropií [1]. Nazván podle dr. Howarda T. Evanse z geologické služby USA. Nerost je schválen IMA [1]. p: a=8.198, b=9.773, c=6.651, ŕ=103.82ř, á= 101.99ř, + =106.74ř, Z=2, P-1 [1]. ch(prům. 30 anal., m.s.): Na2O 5.6, K2O 0.60, CuO 17.29, Fe2O3 23.92, Al2O3 2.01, Mn2O3 0.73, TiO3 0.80, V2O5 49.17, ä 100.12 [1]. R (min,max)= 15.5 a 20.1 (481nm), 15.0 a 18.4(547nm), 14.1 a 17.2(591nm), 13.5 a 17.1 (644nm). [1]. v textu obr xx, strukt. [1]. ----------------------------------------------------------------- 114 mm Gandolfiho kamera, Cu záření, Ni filtr [1]. 7.51 10 1 0 0 7.06 30 -1 1 0 4.82 20 1 1 -1 3.27 60 0 1 -2 3.21 45 1 0 -2 3.167 100 1 -3 0 3.093 100 2 1 0 2.851 40 1 2 -2 2.676 60 -2 1 2 2.603 60 3 -2 0 2.334 20 0 4 -1 2.217 30 3 1 0 2.050 50 2 2 1 3 2 -1 1.872 40 4 0 0 1.659 70 -3 5 1 1 1 -4 1.573 20 -5 1 0 -1 3 3 1.543 10 -5 0 2 4 2 0 1.433 60 1 0 4 -2 4 3 1 5 1howardevansitLOKALITY

Byl nalezen v sublimátech sopky Izalco v Salvadoru spolu s lyonsitem a thenarditem.
Vzniká ze sopečných plynů [1].


howardevansitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 1988, 73, No.1-2, p. 181-186.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.588.
(3) 42-1333.