X 

huemulit

www.mineral.cz - databáze minerálů


huemulit
huemulit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Huemulite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Huemulit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/G.01-10
chemické složeníIMA:
Na4MgV5+10O28·24H2O
Fleischer:
Na4MgV5+10O28·24H2O

huemulit

chemické složení *Na4MgV10O28.24H2O
tvrdost od - do
hustota od - do2.400 - 2.400
barvažlutooranžová
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskmatný
štěpnostdokonalá podle báze
popsalGordillo & kol.
v roce1966
huemulit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


huemulitLOKALITY

Czech:
Příbram deposit (?) (Příbram district) [2,3].


huemulitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.239.
(2) Litochleb J.(1995): Příbramské uranové ložisko. Minerál 3, No.2, p.103-110.
(3) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(4) 18-1225.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.253.