X 

hurlbutit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hurlbutit
hurlbutit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hurlbutite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hurlbutit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.01-40
chemické složeníIMA:
CaBe2P2O8
Fleischer:
CaBe2(PO4)2

hurlbutit

chemické složení *CaBe2(PO4)2
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do2.880 - 2.880
barvabezbarvá, šedobílá, zelenavá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až mastný
štěpnost-
popsalMrose
v roce1951
hurlbutit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hurlbutitLOKALITY


hurlbutitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.240.
(2) 34-1441, 6-213.