X 

hyalit - odrůda opál, opá

www.mineral.cz - databáze minerálů


hyalit
[řečtina] - průzračná, sklovitě průhledná odrůda opálu, tzv. skelný opál, t=5.6, h=2.1. Tvoří hroznovité nebo krápníkovité nahloučeniny v dutinách bazaltu u Valče v Doupovských horách a jinde, na Slovensku například u Červenice-Dubníku.
hyalit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Opal-AN (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hyalit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8
chemické složenívzorec nenalezen

hyalit

chemické složení *odrůda opálu
tvrdost od - do6.5 - 6.5
hustota od - do2.028 - 2.160
barvačirá
krystalická soustavapolymer
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnost-
popsalhistorický
v roce0
hyalit

popis minerálu: hyalit průzračná odrůda opálu podobná zmrzlým kapkám vody (2,3). Hyalit je čirý ve tvarech ledvinitých, drobně hroznovitých, kuličkovitých a krápníkovitých, nejčastěji však jako povlaky a shluky na trhlinách a v dutinách hlavně čedičových i jiných hornin (3). Obsahuje 3.55-8.35% vody, někdy i malou příměs uranových sloučenin a pak v ultrafialovém světle září. Hodnoty hustoty jsou značně kolísavé (h=2.028-2.160) (2). op: n=1.420-1.457 (2)


klasifikace - Strunz (

hyalitLOKALITY

Čechy:
Valeč (vrch Filíř a vrch Číhaná, Doupovské hory, okres Karlovy Vary) zcela bezbarvý, čirý v podobě hroznovitých a krápníčkovitých agregátů a ledvinitých povlaků, také korunkovité agregáty dosahující výšky až 4 cm.
Vysyktuje se v dutinách, puklinách i na povrchu čedičů a čedičových tufů [4,5,316].
Slovensko:
Banská Štiavnica (Žiar nad Hronom district) [899].
Lešť (near Ve?ký Krtíš district) [900].
Nová Baňa (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) [900].
Pukanec (near Banská Štiavnica, Levice district) [900].
Tri vody (Lubietová, near Banská Bystrica, Banská Bystrica district) [900].


hyalitLITERATURA

(1) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.122;
(2) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.512.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.240.
(4) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.423.
(5) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.59-60(Valeč).