X 

hyalotekit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hyalotekit
hyalotekit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hyalotekite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hyalotekit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.11-10
chemické složeníIMA:
(Ba,Pb,K)4(Ca,Y)2(B,Be)2(Si,B)2Si8O28F
Fleischer:
(Ba,Pb,K)4(Ca,Y)2Si8(B,Be)2(Si,B)2O28F

hyalotekit

chemické složení *(Ba,Pb,Ca,K)6(B,Si,Al)2(Si,Be)10O28(F,Cl)
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.810 - 3.810
barvabílá, šedá
krystalická soustavatrojklonná -pseudojednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalNordenski?ld
v roce1877
hyalotekit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hyalotekitLOKALITY


hyalotekitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.241.
(2) 19-572.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.354.