X 

hydroastrofylit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydroastrofylit
hydroastrofylit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hydroastrophyllite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hydroastrophyllit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/G.12-30
chemické složenívzorec nenalezen

hydroastrofylit

chemické složení *(H3O,K,Ca)3(Fe2+,Mn)5-6Ti2Si8(O,OH)31
tvrdost od - do
hustota od - do3.150 - 3.150
barvatmavohnědá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostpodle dvou směrů
popsal
v roce1974
hydroastrofylit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hydroastrofylitLOKALITY


hydroastrofylitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.241.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.355.