X 

hydrobiotit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydrobiotit
hydrobiotit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hydrobiotite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.18-70
chemické složeníIMA:
K(Mg,Fe2+)6(Si,Al)8O20(OH)4·nH2O
Fleischer:
(Ca,Na)(Mg,Fe2+)11(Si,Al)16O38(OH)10

hydrobiotit

chemické složení *biotit:vermikulit = 1:1
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavohnědá, zlatožlutá, narůžovělá
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSchrauf
v roce1882
hydrobiotit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hydrobiotitLOKALITY


hydrobiotitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.241.
(2) 13-465, 13-233, 10-362.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.356.