X 

hydrodresserit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydrodresserit
hydrodresserit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hydrodresserite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hydrodresserit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/E.08-70
chemické složeníIMA:
BaAl2(CO3)2(OH)4·3H2O
Fleischer:
BaAl2(CO3)2(OH)4·3H2O

hydrodresserit

chemické složení *BaAl2(CO3)2(OH)4.3H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do2.790 - 2.790
barva
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalJambor,Sabina,Sturman
v roce1977
hydrodresserit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hydrodresseritLOKALITY


hydrodresseritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.241.
(2) 29-145.