X 

hydrofán - odrůda opálu

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydrofán
hydrofán FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *odrůda opálu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
hydrofán

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

hydrofánLOKALITY

SLOVENSKO:
Červenica (Dubník deposit, near Prešov, Prešov district) [899].


hydrofánLITERATURA