X 

hydroxylbastnäsit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydroxylbastnäsit-(Ce)
hydroxylbastnäsit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hydroxylbastnasite-(Ce) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hydroxylbastnäsit-(Ce) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/C.07-00
chemické složeníIMA:
CeCO3(OH)
Fleischer:
(Ce,La)(CO3)(OH,F)

chemické složení *(Ce,La)(CO3)(OH,F)
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do4.750 - 4.750
barvabezbarvá, žlutá až hnědá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalKirillov
v roce1964
hydroxylbastnäsit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hydroxylbastnäsit-(Ce)LOKALITY


hydroxylbastnäsit-(Ce)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.243.
(2) 17-503.